ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: * Imię i nazwisko, * Dane adresowe, * Numer telefonu, * Adres korespondencyjny e-mail, przez Marka Kaczorowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Moda Męska Marek Kaczorowski z siedzibą ul. Arabska 31, 93-481 Łódź NIP: 7271217123, dalej zwanym: Administratorem w celu założenia Konta Użytkownika w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego na platformie internetowej, działającego pod adresem internetowym www.silver.shop.pl Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez Administratora o: * prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie a także, że prawo do wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; * przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 RODO; * prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17, 18 RODO); * prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO); * prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO); * prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO); Oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam w sposób świadomy i dobrowolny.